Partners en ToezichthoudersWe werken nauw samen met de volgende partijen:


Insinger Gilissen Services: lees hier waarom:IG De Bank achter uw vermogensbeheerder.pdf

Binck Bank

Binck Bank hoort bij de vijf grootste online beleggingsbanken van Europa en heeft een beursnotering aan NYSE Euronext Amsterdam. Zij voert onze orders uit en handelt ze administratief af. Binck Bank is daarmee de bewaarder van de effecten, terwijl wij het beleggingsbeleid voor u uitvoeren en als uw aanspreekpunt fungeren.


AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de instelling die voor de overheid toezicht houdt op het gedrag van de financiële marktsector. De AFM heeft de directie van Asset Management International getoetst op deskundigheid en betrouwbaarheid en haar op basis daarvan een vergunning verleend. Asset Management International is dan ook opgenomen in het register van de AFM. De AFM controleert geregeld alle ondernemingen in het register.

DNB

Asset Management International valt onder doorlopend prudentieel toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Met het prudentieel toezicht wil DNB de financiële degelijkheid van financiële instellingen bevorderen. DNB heeft voordat ze Asset Management International een vergunning verstrekte, haar plannen, bedrijfsvoering en cijfers getoetst. Asset Management International rapporteert elk kwartaal aan DNB.

DSI

Het Dutch Securities Institute, kortweg DSI, heeft een keurmerk ontwikkeld voor financiële dienstverleners. Die ontvangen het kwaliteitsstempel als ze voldoen aan hoge deskundigheids- en integriteitseisen en over voldoende ervaring in het vak beschikken. Asset Management International is aangesloten bij het DSI en ingeschreven in het DSI-register. Asset Management International conformeert zich ook aan alle gedragscodes en reglementen van het DSI.

Kifid

Asset Management International is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, afgekort Kifid. Als u ooit een klacht zou hebben over onze dienstverlening, dan proberen we er natuurlijk eerst samen uit te komen. Lukt dat onverhoopt niet, dan wenden we ons tot dit onafhankelijke instituut, opgericht door de Consumentenbond en de financiële brancheorganisaties.