BeleggingspaletIn Nederland zijn vele vermogensbeheerders actief met ieder een eigen beleggingsfilosofie. Er bestaan ook vermogensbeheerders die portefeuilles van cliënten beheren zonder een echte beleggingsfilosofie als basis te gebruiken.
Wij gebruiken uitsluitend bewezen beleggingsfilosofieën die passen bij een manier van beleggen die kwalificeert als 'goed huisvaderschap'. Dat wil zeggen dat de risicospreiding de belangrijkste component is voor ons in de beoordeling of we gebruik willen maken van een beleggingsfilosofie. Als wij een beleggingsfilosofie hebben beoordeeld als valide, dan kan hij opgenomen worden in ons beleggingspalet. Er bestaat bij cliënten nu eenmaal behoefte om te kiezen, welke beleggingsfilosofie het beste bij die cliënt past.
Op dit moment hanteren wij de volgende valide beleggingsfilosofieën, tevens handelsnamen van Asset Management International: