Overstappen naar Asset Management InternationalHeeft u een bank/beleggingsspaarproduct of levensverzekering bij een andere bank, verzekeraar of geaccrediteerde deelnemer en wilt u hiermee overstappen naar Asset Management International? Volg dan onderstaande stappen.

stap 1

Sluit een bank/beleggingsspaarproduct of levensverzekering af

·        Er gelden speciale regels van de Belastingdienst voor het saldo dat u heeft opgebouwd. Het kan zijn dat de regels voor uw oude product anders zijn dan die voor uw nieuwe product. Stem daarom met Asset Management International af, of overstappen wel in uw voordeel is. Vervolgens bekijken we samen welke van onze producten het beste past bij uw situatie.

stap 2

Geef opdracht uw saldo over te boeken

·        Als u het bank/beleggingsspaarproduct bij ons heeft afgesloten, krijgt u een formulier 'Opdracht tot Waardeoverdracht.pdf'. Met dit formulier geeft u uw oude bank, verzekeraar of geaccrediteerde deelnemer opdracht het saldo op uw bank/beleggingsspaarrekening over te boeken naar Asset Management International.

stap 3

Ga na welke informatie u moet meesturen

·        Vraag uw oude bank, verzekeraar of geaccrediteerde deelnemer (of uw tussenpersoon):
- welke gegevens zij van u nodig hebben
- welke documenten u moet meesturen met het formulier
- naar welk adres u het formulier en de documenten moet sturen.

Deze informatie kunt u ook terugvinden op de website van de betreffende bank, verzekeraar of geaccrediteerde deelnemer.

stap 4

Stuur de opdracht en bijlagen op

·        Stuur het formulier 'Opdracht tot Waardeoverdracht.pdf' met alle benodigde documenten naar uw oude bank, verzekeraar of geaccrediteerde deelnemer. Wat moet u meesturen? Zie stap 3.

stap 5

Uw bank, verzekeraar of geaccrediteerde deelnemer maakt het saldo over naar ons.

·        Uw oude bank, verzekeraar of geaccrediteerde deelnemer maakt het saldo over naar Asset Management International. Dit moet gebeuren binnen 14 dagen nadat zij uw verzoek met alle benodigde documenten hebben ontvangen, met uitzondering van het volgende punt:

·        Indien er sprake is van onderliggende assets c.q. beleggingen die enkel op een vaste handelsdag in de maand (verkoopdatum) te gelde kunnen worden gemaakt, geldt dat de veertien dagen ingaan op het moment van de eerstvolgende verkoopdatum nadat alle benodigde stukken zijn ontvangen. Een soortgelijke situatie doet zich voor bij expirerende verzekeringen. Als de benodigde stukken worden ontvangen vóór de expiratiedatum, geldt dat de veertien dagen ingaan op de expiratiedatum.

stap 6

Wij storten het saldo op uw bank/beleggingsspaarrekening.

·        Zodra wij het saldo ontvangen van uw oude bank, verzekeraar of geaccrediteerde deelnemer, maken we dit over naar uw bank/beleggingsspaarrekening. We doen dit binnen één werkdag.

stap 7

U ziet het saldo in Internet Bankieren van Binck of Insinger Gilissen

·        Bent u overgestapt van een levensverzekering naar een bank/beleggingsspaarproduct? Zodra uw saldo is overgemaakt naar uw bank/beleggingsspaarrekening, kunt u dit zien via Internet Bankieren. Wij sturen u geen bevestiging.