Beloningsbeleid Asset Management International BV (AMI)

Beheerste bedrijfsvoering

Binnen onze dienstverlening staan de belangen van onze cliënten voorop. Ons beloningsbeleid is dan ook gericht op een beheerste bedrijfsvoering en een lange termijn relatie met u. Ook onze toezichthouders vinden de inrichting van een beheerst beloningsbeleid van groot belang en hebben daar het ‘Stappenplan Beheerst beloningsbeleid’ voor gepubliceerd. Ons beleid is aan de hand hiervan vormgegeven. De doorlopende controle van dit beleid is één van de verantwoordelijkheden van de Compliance Officer.

De vormgeving van onze onderneming

De directie is tevens mede-eigenaar. De vermogensbeheerders die werken onder de verschillende handelsnamen zijn werkzaam op basis van een overeenkomst van opdracht. Ook zij hebben een ondernemersbelang om u als klant zo goed en zorgvuldig mogelijk te bedienen en dat volgens de regels te doen. Ze staan zelfstandig onder toezicht en hebben allen, net als wij, de wettelijke verplichte eed of belofte afgelegd. Dat is een verklaring met de volgende (wettelijk voorgeschreven) tekst die wij van harte onderschrijven:

Ik zweer/beloof dat ik een zorgvuldige afweging zal maken tussen alle belangen die bij de onderneming betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders/leden, de werknemers en de samenleving waarin de onderneming opereert.

Ik zweer/beloof dat ik in die afweging het belang van de klant centraal zal stellen.

Ik zweer/beloof dat ik mij zal gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij van toepassing zijn.

Ik zweer/beloof dat ik geheim zal houden wat mij is toevertrouwd.

Ik zweer/beloof dat ik geen misbruik zal maken van mijn kennis.

Ik zweer/beloof dat ik mij open en toetsbaar zal opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.

Ik zweer/beloof dat ik mij zal inspannen om het vertrouwen in de financiële sector te behouden en te bevorderen.

Dat verklaar en beloof ik.

Op [datum], werd te [plaats]

door [naam betrokkene]

de eed/belofte volgens bovenvermeld formulier afgelegd.

[handtekening betrokkene]

Opbrengsten en vergoedingen

Onze opbrengsten bestaan uit de aan u en de andere klanten in rekening gebrachte beheervergoedingen zoals die zijn afgesproken in de dienstverleningsovereenkomsten. Onze directeur krijgt een regulier salaris/beloning voor managementwerkzaamheden voor het dagelijkse bestuur.

Daarnaast ontvangen de medewerkers een vaste vergoeding voor hun werkzaamheden. Deze vergoedingen zijn vast en niet afhankelijk van de winst of omzet. Eventuele winsten van de onderneming worden na belastingen aan de reserves toegevoegd of uitgekeerd aan de directeur als aandeelhouder. Wanneer wij samenwerken met vermogensbeheerders dan wordt de vergoeding die wij hen daarvoor geven afgestemd op de geleverde inspanningen en werkverdeling, alsmede onze en hun (te maken) kosten.

Onderdeel van de beoordeling of sprake is van goed vermogensbeheer en de beloning daarvoor is of op een goede manier rekening wordt houden met duurzaamheidsrisico’s voor de onderneming conform het beleggingsbeleid, zoals ook aangegeven op:

SFDR - Ami Partners

Mocht u vragen hebben dan kunt u die stellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij geven u graag een toelichting.

%MCEPASTEBIN%