Duurzaamheidsverordening

Op 10 maart 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in werking getreden. Op grond van deze Europese verordening dienen ondernemingen zoals Asset Management International duidelijk aan te geven in hoeverre zij in hun beleggingsbeleid expliciet rekening houden met duurzaamheidsthema’s. Onder duurzaamheid vallen onderwerpen als klimaatverandering, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie. 

Beleggingsbeleid en duurzaamheidsrisico’s

Het beleggingsbeleid van Asset Management International is onder andere gebaseerd op de overtuiging dat wij de toekomst niet beter kunnen voorspellen dan de miljoenen beleggers die de koersen van effecten op de wereldwijde beurzen bepalen. 

Verder denken wij dat koersen van aandelen en obligaties worden vastgesteld op een niveau waarbij beleggers, op basis van de huidige kennis, als collectief verwachten een passend rendement te halen. Daarmee houden ze rekening met allerlei mogelijke risico’s die de waarde (van de aandelen en/of obligaties) van bedrijven of andere uitgevende instellingen kunnen beïnvloeden. Risico’s zoals, toenemende concurrentie, globalisering, technologische ontwikkelingen, veranderende geopolitieke situaties en zeker ook risico’s op het gebied van duurzaamheid. 

In ons beleggingsbeleid worden duurzaamheidsrisico’s financieel gezien hetzelfde behandeld als andere risico’s die de waarde van beleggingen kunnen beïnvloeden. We gaan er in alle gevallen vanuit dat we geen superieure kennis hebben ten opzichte van ‘de markt’.

Negatieve effecten op duurzaamheid

Risico’s op het gebied van duurzaamheid kunnen invloed hebben op de waarde van beleggingen. Andersom kunnen beleggingen (indirect) ook gevolgen hebben op het gebied van duurzaamheid.

Door bijvoorbeeld te beleggen in aandelen van een bedrijf met een relatief hoge CO2 uitstoot ten opzichte van haar concurrenten, kunnen de financieringslasten van dat bedrijf dalen, waardoor dat bedrijf haar vervuilende activiteiten goedkoper kan verrichten. Dat kan vervolgens tot meer vervuiling leiden.

Asset Management International belegt, en adviseert om te beleggen, in een aantal beleggingsfondsen die op hun beurt wereldwijd gespreid beleggen in duizenden verschillende ondernemingen. Op dit moment wordt in ons beleggingsproces niet expliciet gekeken welke gevolgen de activiteiten van die ondernemingen kunnen hebben op duurzaamheidaspecten. Met uitzondering van de productie van controversiële wapens (die in al onze beleggingen zijn uitgesloten), houden we ook geen rekening met de mogelijke negatieve duurzaamheidseffecten van beleggingen in die bedrijven. Wellicht dat dat in de toekomst gaat veranderen.