Asset Management International (AMI) is geregistreerd bij de AFM, aangesloten bij DSI en wordt gecontroleerd door De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en beschikt over de vereiste vergunningen voor het uitoefenen van een beleggingsonderneming. AMI is tevens aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).

AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de instelling die voor de overheid toezicht houdt op het gedrag van de financiële marktsector. De AFM heeft de directie van AMI getoetst op deskundigheid en betrouwbaarheid en haar op basis daarvan een vergunning verleend. AMI is dan ook opgenomen in het register van de AFM. De AFM controleert alle ondernemingen in het register.

DNB

AMI valt onder doorlopend prudentieel toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Met het prudentieel toezicht wil DNB de financiële degelijkheid van financiële instellingen bevorderen. DNB heeft voordat ze AMI een vergunning verstrekte, haar plannen, bedrijfsvoering en cijfers getoetst. AMI rapporteert elk kwartaal aan DNB.

DSI

Het Dutch Securities Institute, kortweg DSI, werkt op initiatief van Euronext Amsterdam en de brancheorganisaties. DSI heeft een keurmerk ontwikkeld voor financiële dienstverleners. Die ontvangen het kwaliteitsstempel als ze voldoen aan hoge deskundigheid- en integriteitseisen en over voldoende ervaring in het vak beschikken. AMI is aangesloten bij het DSI en ingeschreven in het DSI-register. AMI conformeert zich ook aan alle gedragscodes en reglementen van het DSI.

KiFiD

AMI is tevens aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, afgekort Kifid. Als u ooit een klacht zou hebben over onze dienstverlening, dan proberen we er natuurlijk eerst samen uit te komen. Lukt dat onverhoopt niet, dan wenden we ons tot dit onafhankelijke instituut, opgericht door de Consumentenbond en de financiële brancheorganisaties.