Afspraken over waardeoverdracht

Voor bank/beleggingsspaarproducten en levensverzekeringen gelden speciale regels van de Belastingdienst. Bij de waardeoverdracht moet hiermee rekening worden gehouden. Banken en verzekeraars hebben daarom afspraken gemaakt over waardeoverdracht. Dit betekent dat de banken en verzekeraars dit op dezelfde manier uit zullen voeren, en binnen dezelfde tijd.

Deze afspraken staan in het zogenaamde 'Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten'. Alle banken en verzekeraars, die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en het Verbond van Verzekeraars, houden zich aan deze afspraken. Ook de overige aanbieders, zoals Asset Management International, die zijn geaccrediteerd als deelnemer aan het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK) houden zich aan deze afspraken.

Hieronder ziet u voor welke (meest voorkomende) producten de afspraken gelden.

  • Lijfrentekapitaal (verzekeringen (alle fiscale regimes), spaarrekeningen en beleggingsrechten)
  • Goudenhanddrukkapitaal (verzekeringen (alle regimes), spaarrekeningen en beleggingsrechten)
  • Overig stamrechtkapitaal
  • Individueel pensioenkapitaal dat niet valt onder de regels van wettelijke waardeoverdracht
  • Spaarrekening Eigen Woning en Beleggingsrecht Eigen Woning
  • Kapitaalverzekeringen, inclusief Kapitaalverzekeringen Eigen Woning
  • Nettolijfrente (box 3)

Voordelen van de afspraken:

  • Alle banken, verzekeraars of geaccrediteerde deelnemers werken mee aan waardeoverdracht en houden hierbij rekening met de Belastingdienst.
  • Uw oude bank, verzekeraar of geaccrediteerde deelnemer boekt uw saldo over binnen 14 dagen na ontvangst van uw verzoek en alle benodigde documenten.
  • Doet de bank, verzekeraar of geaccrediteerde deelnemer langer over het overboeken? Dan krijgt u een rentevergoeding.