Heeft u een bank/beleggingsspaarproduct of levensverzekering bij een andere bank, verzekeraar of geaccrediteerde deelnemer en wilt u hiermee overstappen naar Asset Management International? Volg dan onderstaande stappen.

stap 1

Sluit een bank/beleggingsspaarproduct of levensverzekering af

Er gelden speciale regels van de Belastingdienst voor het saldo dat u heeft opgebouwd. Het kan zijn dat de regels voor uw oude product anders zijn dan die voor uw nieuwe product. Het gaat dan eventueel ook om aspecten als erfrecht en erfbelasting na overlijden en dergelijke. Stem daarom af of overstappen wel in uw voordeel is.

stap 2

Geef opdracht uw saldo over te boeken

Als u het bank/beleggingsspaarproduct bij ons heeft afgesloten, krijgt u een formulier 'Opdracht tot Waardeoverdracht'. Met dit formulier geeft u uw oude bank, verzekeraar of geaccrediteerde deelnemer opdracht het saldo op uw bank/beleggingsspaarrekening over te boeken naar Asset Management International.

stap 3

Ga na welke informatie u moet meesturen

Vraag uw oude bank, verzekeraar of geaccrediteerde deelnemer (of uw tussenpersoon):

  • welke gegevens zij van u nodig hebben.
  • welke documenten u moet meesturen met het formulier.
  • naar welk adres u het formulier en de documenten moet sturen.

Deze informatie kunt u ook terugvinden op de website van de betreffende bank, verzekeraar of geaccrediteerde deelnemer.

stap 4

Stuur de opdracht en bijlagen op

Stuur het formulier 'Opdracht tot Waardeoverdracht met alle benodigde documenten naar uw oude bank, verzekeraar of geaccrediteerde deelnemer.
Wat moet u meesturen? Zie stap 3.

stap 5

Uw bank, verzekeraar of geaccrediteerde deelnemer maakt het saldo over naar ons.

Uw oude bank, verzekeraar of geaccrediteerde deelnemer maakt het saldo over naar Asset Management International. Dit moet gebeuren binnen 14 dagen nadat zij uw verzoek met alle benodigde documenten hebben ontvangen, met uitzondering van het volgende punt:

Indien er sprake is van onderliggende assets c.q. beleggingen die enkel op een vaste handelsdag in de maand (verkoopdatum) te gelde kunnen worden gemaakt, geldt dat de veertien dagen ingaan op het moment van de eerstvolgende verkoopdatum nadat alle benodigde stukken zijn ontvangen. Een soortgelijke situatie doet zich voor bij expirerende verzekeringen. Als de benodigde stukken worden ontvangen vóór de expiratiedatum, geldt dat de veertien dagen ingaan op de expiratiedatum.

stap 6

Wij zorgen voor storting van het saldo op uw bank/beleggingsspaarrekening.

Zodra het saldo ontvangen is van uw oude bank, verzekeraar of geaccrediteerde deelnemer, wordt het geld overgemaakt naar uw bank/beleggingsspaarrekening. We doen dit binnen één werkdag.

stap 7

U ziet het saldo in uw klantportaal bij Asset Management International en/of die van de betrokken depotbanken verschijnen.

Bent u overgestapt van een levensverzekering naar een bank/beleggingsspaarproduct? Zodra uw saldo is overgemaakt naar uw bank/beleggingsspaarrekening, kunt u dit zien via uw klantportaal. Wij sturen u geen bevestiging.