Overstappen naar andere bank, verzekeraar of geaccrediteerde deelnemer

 

Heeft u een bank/beleggingsspaarproduct bij Asset Management International en wilt u hiermee overstappen naar een andere bank, verzekeraar of geaccrediteerde deelnemer? Volg dan onderstaande stappen.

stap 1

Sluit een bank/beleggingsspaarproduct of levensverzekering af.

Sluit een bank/beleggingsspaarproduct of levensverzekering af bij uw nieuwe bank, verzekeraar of geaccrediteerde deelnemer. Er gelden speciale regels van de Belastingdienst voor het saldo dat u heeft opgebouwd. Het kan zijn dat de regels voor uw oude product anders zijn dan die voor uw nieuwe product. Informeer daarom vooraf bij uw nieuwe bank, verzekeraar of geaccrediteerde deelnemer, of overstappen wel in uw voordeel is. Veel banken, verzekeraars en geaccrediteerde deelnemers zullen u helpen met de waardeoverdracht.

stap 2

Geef opdracht uw saldo over te boeken.

U geeft ons opdracht uw saldo over te boeken naar uw nieuwe bank, verzekeraar of geaccrediteerde deelnemer. Dit kan per brief of met een formulier dat u hiervoor krijgt van uw nieuwe bank, verzekeraar of geaccrediteerde deelnemer.

Zet het volgende in de opdracht:

  • uw rekeningnummer
  • uw voorletters
  • uw achternaam
  • uw adres, postcode en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • uw Burger Service Nummer
  • uw handtekening
  • de naam van uw nieuwe bank of verzekeraar.

 

stap 3

Stuur deze bijlagen mee.

Om uw saldo over te kunnen boeken, hebben wij de volgende documenten van u nodig:

  • een opdracht tot waardeoverdracht (zie stap 2)
  • een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

 

stap 4

Stuur de opdracht en bijlagen op.

Stuur uw opdracht en de benodigde documenten (zie stap 3) naar het juiste adres:

Asset Management International B.V.
Postbus 2009
3800 CA Amersfoort

stap 5

Wij maken het saldo over naar uw bank/verzekeraar.

Wij maken uw saldo over naar uw nieuwe bank, verzekeraar of geaccrediteerde deelnemer. Wij doen dit binnen 14 dagen na de eerste beursdag volgend op de dag waarop wij uw verzoek met alle benodigde documenten (zie stap 3) hebben ontvangen. Tegelijk met de overboeking van het saldo sturen wij de fiscale gegevens van uw rekening door naar de nieuwe aanbieder.

stap 6

U krijgt een bevestiging.

Zodra wij uw saldo hebben overgemaakt naar uw nieuwe bank, verzekeraar of geaccrediteerde deelnemer, sturen wij u een bevestiging.

stap 7

Uw bank, verzekeraar of geaccrediteerde deelnemer maakt het saldo naar u over.

Zodra uw nieuwe bank, verzekeraar of geaccrediteerde deelnemer het saldo van ons heeft ontvangen, maakt deze het over naar uw bank/beleggingsspaarrekening of verzekering. Informeer bij uw nieuwe bank, verzekeraar of geaccrediteerde deelnemer hoe lang dit duurt en of u daarvan een bevestiging krijgt.