Waardeoverdracht is dat u overstapt met het saldo van uw levensverzekering naar een bank/beleggingsspaarrekening, of andersom. Uw oude bank, verzekeraar of geaccrediteerde deelnemer moet dan het saldo dat u heeft opgebouwd, overboeken naar uw nieuwe bank, verzekeraar of geaccrediteerde deelnemer. U kunt om verschillende redenen overstappen, bijvoorbeeld:

  • De looptijd van uw levensverzekering of bankspaarproduct is voorbij en het saldo valt vrij.
  • U vindt de voorwaarden bij een andere bank, verzekeraar of geaccrediteerde deelnemer beter.
  • Uw persoonlijke situatie wijzigt, bijvoorbeeld omdat u gaat scheiden.
  • De rekeninghouder of verzekerde is overleden en u regelt de nalatenschap.

 

Overstappen met advies

De wet omschrijft bankspaarproducten en levensverzekeringen als complexe producten. Dit betekent dat u goed geïnformeerd moet zijn, voordat u besluit zo'n product te kopen. Er gelden bijvoorbeeld speciale regels van de Belastingdienst. Het kan zijn dat de regels voor uw oude product anders zijn dan die voor uw nieuwe product. Stem daarom met Asset Management International af, of overstappen wel in uw voordeel is.

 

Afspraken over waardeoverdracht

Om uw overstap zorgvuldig, snel en volgens dezelfde richtlijnen te regelen, houden banken, verzekeraars en geaccrediteerde deelnemers zich aan onderlinge afspraken over waardeoverdracht. Dit betekent bijvoorbeeld dat uw saldo binnen 14 dagen moet worden overgeboekt. En dat u recht heeft op rentevergoeding als dit niet gebeurt.

 

Uw overstap binnen 14 dagen geregeld

Eerst sluit u een nieuwe bank/beleggingsspaarrekening of levensverzekering af. Daarna geeft u uw oude bank, verzekeraar of geaccrediteerde deelnemer opdracht uw opgebouwde saldo over te boeken. Zij moeten de overboeking dan doen binnen 14 dagen nadat zij uw verzoek met alle benodigde documenten hebben ontvangen.

 

Rentevergoeding

Gebeurt de overboeking niet op tijd? En heeft u alle benodigde documenten opgestuurd? Dan heeft u recht op rentevergoeding. De rentevergoeding is 2% (wettelijke rente 2018) op jaarbasis, over het totale saldo dat moet worden overgeboekt. Uw oude bank, verzekeraar of geaccrediteerde deelnemer moet het saldo inclusief de rente in één keer overmaken naar uw nieuwe bank, verzekeraar of geaccrediteerde deelnemer. U hoeft hier geen apart verzoek voor te doen.